sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bán Hàng
- 0989 666 929

Hotline
- 0936 211 998

Vật tư y tế các loại

Dây cho ăn
Dây cho ăn
Dây hút dịch phẫu thuật
Dây hút dịch phẫu thuật
Dây hút nhớt kiểm soát
Dây hút nhớt kiểm soát
Dây hút nhớt
Dây hút nhớt
Dây nối oxy
Dây nối oxy
Dây oxy 2 nhánh
Dây oxy 2 nhánh
Dây oxy
Dây oxy
Que đè lưỡi gỗ
Que đè lưỡi gỗ

Chứng nhận ISO

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 13485:2016
ISO 13485:2016